VÝUKA A KURZY TENISU

Provoz naší tenisové školy je celoroční, rozdělen je na 3 kurzy v roce + letní tábory.

  • podzimní - září a říjen
  • zimní - listopad až březen
  • jarní - duben až červen
  • letní prázdniny - individuální výuka a příměstské tenisové sportovní tábory

V zimních měsících děti trénují v tenisové hale v areálu TK Moravská Slavia.

O prázdninách probíhá výuka tenisu na základě individuálních možností dětí a rodičů, pořádáme tenisové příměstské sportovní tábory na venkovních kurtech v areálu SKP Kometa Brno.

Výuka tenisu je rozdělena na různé úrovně kategorií. V současné době naše tenisové kurzy navštěvuje cca 80 dětí, které jsou rozděleni na základě stejného věku a podobných tenisových dovedností do skupinek 2, 3, 4 dětí nebo je možná individuální výuka s tenisovým trenérem. tenisova_skola_brno_vyuka_a_kurzy_tenisu_0.jpg

Tenisová školička - minitenis

Zaměření na nejmenší hráče ve věku 4-8 let. Výuka probíhá ve skupince 2-4 dětí pod vedením jednoho trenéra. Hlavním cílem školičky je všestranný rozvoj pohybových dovedností a osvojení základů tenisové techniky. Vzhledem k nízkému věku dětí je výuka přizpůsobena tak, aby zbytečně nezatěžovala dětský organismus. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou, tak aby vzbudily u dětí zájem o tenis. Během výuky používáme mini sítě, dětské rakety, měkké barevné míče a spoustu dalších tenisových pomůcek. Tenis hrají jako dospělí na "normálním" kurtu jen ve zmenšené podobě. Kurt na minitenis je menší a má nižší síť. Míče na minitenis jsou lehčí a měkčí, ke hraní se používají kratší a lehčí rakety. Výuka probíhá formou her a soutěží. Cílem naší tenisové školy jsou usměvavé děti s dobrými tenisovými základy a přirozenou radostí ze hry.

Skupinový trénink - babytenis

Babytenis je určen pro hráče ve věku 8-9 let. Hraje se normálním kurtu, ale s odlehčenými míči. Přechod z minitenisu k babytenisu je při postupném zvětšování dvorce pro mladé hráče nenáročný a umožňuje dětem dále rozvíjet všechny herní dovednosti získané v minitenise. V babytenise používáme speciální odlehčené míče s nižším odskokem, pomocí nichž si hráči osvojí nejenom správnou techniku tenisových úderů, ale trénují i různé herní situace.

Skupinový trénink

Skupinové tréninky jsou určeny pro děti a mládež ve věku 10-16 let. Hráči jsou podle svých časových možností rozřazeni do skupinek po 2 max. 4 dětech na základě stejného věku a podobných tenisových dovedností. Kurz je vhodný pro všechny výkonnostní kategorie. Trénink je zaměřený na zdokonalování tenisových úderů, pohybových dovedností, fyzickou průpravu a základy taktiky při herních zápasech. Tréninky jsou vedeny zkušenými trenéry, kteří u dětí vzbuzují zájem o tenis. Skupinový trénink lze kombinovat s individuální výukou.

Individuální výuka

Individuální výuka je forma výuky tenisu pro začátečníky i pokročilé hráče. Tento kurz je určen pro hráče všech výkonnostních skupin (začínající, závodní nebo rekreační) nezávisle na věku, kteří se chtějí rychleji zlepšit či odstranit špatné návyky z minulosti. Trénink je zaměřen na konkrétní potřeby hráče od techniky přes všeobecnou fyzicko/mentální přípravu hráče. Cílem výuky je zdokonalení tenisové techniky s následným využitím při tenisových zápasech.

  

Přihláška do Tenisové školy Brno

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Aktuality

archív