Provozní řád

 • Každý hráč (popř. zákonný zástupce hráče) je povinen pročíst si důkladně pravidla Tenisové školy Brno tak, aby byl do detailů seznámen s těmito pravidly a striktně se jimi řídil.
 • Jedna tréninková lekce trvá 55 minut. Hráč je povinen dostavit se na místo konání 5 minut před jejím zahájením.
 • Hráč bude vybaven tenisovou raketou, sportovním oblečením a vhodnou tenisovou obuví.
 • Po celou dobu tréninku je přítomný trenér, který zajistí nezbytné pomůcky pro výuku. Tenisovou lekci zajišťuje přidělený trenér, jehož výběr provádí vedoucí trenér, který může provést kdykoliv jeho výměnu. Hráč smí dočasně opustit místo, kde probíhá tréninková lekce, pouze po předchozí domluvě s trenérem. Po tuto dobu je za hráče zodpovědný rodič či jiný doprovod.
 • Rodiče či jiný doprovod hráče se nesmí po dobu tréninku pohybovat na kurtu.
 • Hráči jsou povinni dodržovat kázeň a pokyny trenérů. Po ukončení tréninku vždy sesbírat všechny míče a uklidit po sobě kurt.
 • Tenisové tréninky probíhají v cyklech jaro, léto, podzim, zima.
 • Platby probíhají v následujících termínech:
 • cyklus jaro: cca polovina dubna - konec června (úhrada do 30.4.)
 • cyklus léto: tréninkové příměstské tábory, soustředění, individuální trénink (platba po domluvě)
 • cyklus podzim: začátek září - cca polovina října (úhrada do 30.9.)
 • cyklus zima: od poloviny října - cca polovina dubna (úhrada do 30.10.), platby za halu jsou nevratné.
 • Ke každému tréninkovému cyklu budou vždy podávány informace na webu nebo emailem či smskou. Před začátkem každého cyklu prosíme o nahlašování volných časových možností na trénink, dále pak konkrétní požadavky týkající se samotného tréninku (kolikrát, priority kdy atd.).
 • Úhrada za tenisové tréninky musí být uhrazena v souladu s platebními podmínkami na bankovní účet nebo v hotovosti. Rodič (zákonný zástupce) bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou platby bude hráči pozastavena možnost účastnit se na tréninkových lekcích, a to až do provedení úhrady.
 • Kurzovné zahrnuje trenérské služby, pronájem tenisového kurtu/haly/tělocvičny, míče a další pomůcky.
 • Během oficiálních prázdnin a státních svátků tréninky neprobíhají. Pokud je změna a tréninky se konají i v době prázdnin, je vždy informace uvedena v rozpisu kalkulace. Dále informujeme i na webových stránkách.
 • Zavazuji se informovat trenéra před začátkem tenisové lekce o všech zdravotních změnách a případných komplikacích dítěte. Pokud dítě nebude schopno pohybové aktivity nebo ho to bude nějak omezovat v průběhu tréninku.
 • Jako jedna z mála tenisových škol nabízíme dětem náhradní hodiny individuálních lekcí a lekcí ve dvou hráčích na kurtu. Skupinové tréninky z technických důvodů není možné nahrazovat, dlouhodobé absence se řeší individuálně.
 • Nárok na náhradní trénink je pouze v případně včas omluvené absence 24 hodin před plánovaným tréninkem. Omluvenku stačí zaslat formou SMS na tel.603 262 072 pan Gardavský.
 • Nabídneme vám vhodný náhradní termín (2 termíny). Neomluvená nepřítomnost nebo nevyužití nabídnutých náhradních hodin v daném termínu, tréninková hodina propadá a ani není možné dále odsouvat na další období.
 • Při nepřízni počasí (trvalý déšť, mráz, celodenní nezpůsobilost) budou tréninky nahrazeny podle možnosti, buď pohybovou průpravou nebo odkladem na jiný termín. Trenér vždy včas obeznámí rodiče. Při nevyužití této náhrady, nepřítomnost dále nahrazována nebude.
 • V případě, že se hráč nedostaví na kurt do 15 minut po začátku výuky, lekce se bere jako vyčerpaná.
 • V případě, že se trenér nedostaví na kurt do 15 minut po začátku výuky, hráč má nárok na náhradní lekci.
 • Doporučujeme rodičům sledovat průběžně webové nebo FB stránky tenisové školy stránky, veškeré důležité organizační informace průběžně vkládáme.

Děkujeme za pochopení a za dodržování těchto pravidel uvedených v provozním řádu.
Jsme velmi rádi, že jste si vybrali právě naši tenisovou školu a věříme, že u nás budete spokojeni.

Aktuality

archív