Přijďte se v průběhu května podívat nebo rovnou nezávazně zapojit do ukázkového tenisového tréninku, raketu vám rádi zapůjčíme.

Náboru do tenisové školy se může zúčastnit každé dítě bez rozdílu schopností a předchozích tenisových zkušeností. Pokud si chcete jen tenis hravou a zábavnou formou vyzkoušet, stále je možné děti přihlašovat na letní příměstské tenisové tábory. Více informací najdete ZDE.

Aktuality

archív